Agenda

De volgende cursussen en workshops staan op het programma voor 2017-2018:

Verdiepingsdag Zielsliefde

Een dag over zielsliefde: wat is het? Hoe vind je het? Hoe hou je het? Hoe laat je het los? Hoe breng je de ziel terug in je bestaande relatie?

Over magnetische aantrekkingskracht, zielsverwanten, tweelingzielen, magie, onvoorwaardelijke acceptatie en menselijke tekortkomingen, relaties, alleen-zijn, begin, einde en duurzaamheid.

Zielsliefde is ondubbelzinnig, onontkoombaar, onvoorwaardelijk vanuit je essentie liefhebben. Hoe uit zich dat in je leven? Hoe geraak je in die toestand, waar alle grenzen wegvallen?

Ik vertel je over mijn ervaringen met mijn man, mijn moeder en mijn kinderen. Over telepathie, samen voelen, samen ademen, samen dromen, samen godservaringen beleven, maar ook over de connectie die ik leg met mensen die verder van me af staan.

We hebben het over de uitdaging om je 'vijanden' lief te hebben, maar juist ook de uitdaging om je partner lief te hebben in het spanningsveld tussen eigenliefde en gevende liefde. Welke rol spelen mededogen, passie, lust, bezitterigheid en vrijheid? We bewegen ons via symbolen, verhalen en muziek naar een dieper begrip van onze ziel en zijn enige grondstof: Liefde.

Een dag vol ervaringsgericht leren, verdiepende achtergronden, concrete tips en uitwisselingen.

Alvast meer lezen over zielsliefde? Lees de pagina's Zielsliefde en Hemel-en-Aarde-healing.

Data, plaats, kosten

Datum 22 september 2018
Tijd 10:00u-16:00u
Plaats Emmen
Kosten € 60,-

Je kunt je aanmelden door me een mailtje te sturen of een berichtje op facebook.

Neem een lunchpakketje mee, een paar warme sokken en eventueel een meditatiekussentje of -krukje. (Er zijn ook gewoon stoelen aanwezig, natuurlijk.)

Workshopdag yoiken / native zang / drum

'When you yoik someone,
they remember who they are.
When you yoik the sea,
the sea remembers it's origin.'

Yoiken is een vorm van woordenloos zingen. Het is een levende traditie bij de Sámi.

Een yoik is als een naam, maar dan diepgaander. Iedere Sámi heeft een eigen naamyoik.

Maar ook alles uit de natuur heeft een eigen yoik. Bijvoorbeeld een dier, een boom, een berg, of een bepaalde plek waar je heen gaat om tot jezelf te komen. Die plek heeft een eigen yoik.

Een yoik is geen lied over iets, het is dat iets zelf.

Je verbindt je met de ander, of met de natuur, via de yoiks die hun wezen uit maken. Daarom kun je sommige yoiks ook alleen maar zingen op de plek waar ze horen.

De workshop yoiken is dan ook geen gewone workshop zingen. We leren geen liedjes aan.

Tijdens deze workshop gaan we binnen in de wereld waar klank en ziel één zijn, waar je met een lied de ander werkelijk kunt naderen.

Waar je met een lied het wezen van de Adelaar kunt voelen, de Berk kunt kennen en de Marter kunt volgen.

De groep is niet te groot en er is geen storende invloed van buitenaf. De omgeving waar we zingen is een wereld op zich. Het grote beboste terrein biedt meer dan genoeg plekjes om je terug te trekken en je te verbinden met de natuur en met jezelf. In de gezamenlijke gedeeltes verbinden we ons met elkaar.

Met zang en drum komen we in een verruimd bewustzijn, waar we de diepere laag achter de werkelijkheid leren kennen, zien en voelen.

Op de klanken van onze ziel, komen we Thuis.

Data, plaats, kosten

Datum Volgt. Laat je op de hoogte houden via mail door mij je mailadres te sturen.
Tijd 11:00u-17:00u
Plaats Volgt. Laat je op de hoogte houden via mail door mij je mailadres te sturen.
Kosten € 75,- inclusief lunch.

Je kunt je opgeven door me een mail te sturen of een pb op facebook.

Moderne zangers die yoiken op youtube (playlist):

Elementen van Hemel en Aarde

Genezen op het snijvlak van wetenschap en spiritualiteit

Ben je geÔnteresseerd in spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, maar ook in natuur- en scheikunde? Vraag je je af wat het verband is tussen licht en je alvleesklier? Of tussen een ego-perspectief en je ontstekingswaarden? Deze cursus verbindt een groot aantal gebieden van wetenschap, cultuur en spirituele inzichten met elkaar, zodat je jezelf en de wereld om je heen vanuit veel verschillende facetten kunt bekijken en begrijpen.

De rode draad in deze cursus wordt gevormd door verschillende scheppingsverhalen uit de Kabbalah, die ik verder uitleg aan de hand van de antroposofie, astronomie en scheikunde. We doorlopen het scheppingsproces dat elke seconde plaatsvindt, van je kroonchakra tot aan je wortelchakra. Daarnaast verdiepen we ons in de schepping met behulp van de vier elementen uit de Griekse en Sjamanistische traditie.

We haken aan bij schrijvers en wetenschappers als Eben Alexander en Anna Terruwe. Met verschillende oefeningen en 'soul-searching' ontdekken we welke vermogens we hebben, hoe we functioneren in gezondheid en ziekte en welke vermogens we als mens nog kunnen ontwikkelen. We gaan bezig met beweging, dans, klei, maar ook met oefeningen om het innerlijk Zicht te bevorderen, of het helder weten.

Enerzijds geeft deze cursus je intuÔteve ontwikkeling handen en voeten in aardse wetenschap, anderzijds helpt deze cursus je je aardse kennis te verbinden met de grotere spirituele werkelijkheid waar je deel van uit maakt. Je integreert je hemelse en aardse kanten, om een geÔnspireerd mens en/of behandelaar te worden, met beide voeten op de grond.

Met andere woorden, wil je begrijpen met je hart én je hoofd? Ervaren én filosoferen? Zoveel mogelijk aspecten van jezelf aanspreken en de samenhang voelen in jezelf en tussen jou, de Ander, de hemel en de aarde? Kom dan zeker meedoen!

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor iedereen die verder wil dan de basis. Ben je niet bang om jezelf en een ander (soms letterlijk) in de ogen te kijken, hoor je graag verhalen ťn houd je ervan om zowel met je hoofd te begrijpen als met je hart te ervaren? Dan is deze cursus voor jou.

Deze cursus is geaccrediteerd voor CAM-therapeuten, maar ook uitermate geschikt voor professionals uit het reguliere werkveld die zich willen verdiepen in het energetische wereldbeeld dat ten grondslag ligt aan alternatieve geneeswijzen.

Programma

Elk thema is gebaseerd op een chakra en een corresponderend deel van lichaam en geest. We volgen een emotie, zien hoe deze via energie verandert in een lichamelijk, scheikundig te volgen proces en wat er concreet gebeurt als negatieve emoties ziekte veroorzaken.

Elk thema heeft een kennisdeel en een ervaringsdeel. Thema's zijn achtereenvolgens:

  • vijandschap en eenheid/bijnieren, zenuwstelsel en stress
  • flow/lymfe, bloed en nieren
  • levensvuur/energiehuishouding
  • liefde en mededogen/hart, longen en handen
  • Waar-zeggen en groei/schildklier en stem
  • het oog dat alles ziet/hersenen en zes zintuigen
  • overgave

Er is ruimte om je eigen inbreng in te passen in het beeld dat zich ontvouwt, bijvoorbeeld vanuit je eigen vakdiscipline als natuurgeneeskundig therapeut, of vanuit eerdere opleiding en/of (levens)ervaring.

Data, plaats, kosten

Data 11, 18 en 25 januari 2018
Tijd 9:30-16:30u
Plaats Koningsweg 2, Utrecht (CAM-instituut)
Kosten € 275,-

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier van het CAM instituut naar me op te sturen of te mailen (dit krijg je van me via mail).

Vrouwencirkel

De vrouwencirkel bij mij thuis is eenvoudig en warm. Met ruimte voor jou en alles wat je wel, of juist niet wilt delen. Ruimte voor stilte, muziek, verhalen, vragen, luisteren, antwoorden of loslaten, maar vooral: samen Zijn.

We maken de cirkel samen tot wat-ie is. Neem dus vooral jezelf mee. Er is geen vaststaand programma, wel een thema. Voor de cirkel van 15 juni is dit 'zie het licht in de ander en jezelf'. Je bent welkom om te delen wat met dit thema te maken heeft, maar we wijken er evengoed vanaf als één van ons dat nodig heeft.

Aanmelden kan via mail, telefoon of facebook. Je bent van harte welkom in de kring!

Voor de mannencirkel bij Anno, bezoek www.stilteretraite-indenatuur.nl.

Data, plaats, kosten

Data 15 juni, 14 september en 14 december 2018
Tijd 19:00u-21:00u
Plaats Balingerbrink 218, Emmen
Kosten € 10,-