Zanghealing

Waar zou het Lied van de Merel zijn zonder zang-healing? Soms kan het tijdens een energetische behandeling nodig zijn om gebruik te maken van geluidstrillingen. Daarvoor gebruik ik mijn stem. Ik zing meestal klanken, geen liedjes. Deze klanken kunnen prettig zijn of onprettig, al naar gelang de trilling die nodig is om een blokkade los te maken, of een energiestroom te bewerkstelligen. Meestal is het één enkele toon, of een korte reeks verschillende tonen achter elkaar, die ik al dan niet herhaal voor zolang dat nodig is.

Ik gebruik niet altijd zanghealing. Meestal zelfs niet, want voor sommige mensen kan het te onrustig zijn. Wil je graag zanghealing, geef het dan aan!