De wereld van het Doen
Over hoe je met je acties kunt helen in je dagelijkse leven

De Schepping begon ooit met het Licht. Dat Licht wordt door mystici beschreven als zó helder, dat het niet te verdragen is voor mensen met een lichaam. Als je het zou aanschouwen, zou je dood gaan.

Het Licht heeft verschillende stadia van verdichting ondergaan totdat het vorm kreeg in onze concrete wereld, in onze tastbare lichamen en onze zichtbare, voelbare Aarde. In vele lagen, schillen, werd het Licht omgevormd, omhuld, versluierd, om deze alledaagse wereld te kunnen maken, waar jij en ik elke dag in rondlopen en onze dingen doen.

Onze wereld is de laatste verdichting, de dichtste, grofstoffelijkste van allemaal.

Onze wereld is de wereld waar je van je berg af komt, de modder in. De sluiers die om het Licht zijn opgetrokken zijn zo dicht, dat we niet langer de pure Kennis en Liefde bezitten van het Licht. Onze zielen, kinderen van dat Licht, vergeten onze herkomst zodra we in een lichaam geboren worden en de meesten van ons doen er vele levens over om weer enigszins begrip te krijgen en Zicht.
Doen zonder te zien

We leven in de wereld van het Doen, zonder te Zien. We weten niet wat we doen, we overzien het niet. Toch moeten we doen, kiezen wat we doen, kiezen wie we willen zijn. We leven in een wereld van niet-weten, niet-zien, niet-begrijpen. En toch moeten we keuzes maken. Elke dag opnieuw. Zelfs als we niets doen en geen keuze willen maken, is dat ook een keuze.

Acties kunnen helend zijn. Een aai over het haar van je kind. Een vriendelijke glimlach naar een eenzame buurvrouw of buurman. Een gift aan iemand die het nodig heeft. Een kus van vergeving. Een sorry. Een dankjewel.

Acties kunnen ook ziekmakend zijn, afbrekend. Een klap. Een snauw. Een salvo van kritiek. Een hele dag een dondergezicht tegen je vrouw of je man of je kind. Iets van een ander afpakken. Wraak nemen.

Het is eigenlijk heel simpel, als je zelf eenvoudig bent en denkt. Maar we overzien het vaak niet. Soms weet je niet wat goed is en soms voel je het óók niet. Dan is het een heilige kunst om dát te doen waarvan jij denkt dat het goed is. Dan handel je vanuit de wereld van de intenties, de onderlaag, het fundament van alles wat hier op aarde vorm krijgt. Dat lijkt makkelijk, maar we liegen onszelf gemakkelijk voor over onze intenties. We verzinnen een goede reden voor iets wat we doen, met ons hoofd. Terwijl er eigenlijk gewoon een egoïstische intentie aan ten grondslag ligt, maar dat willen we zelfs voor onszelf niet toegeven.

Je kunt in je meditatie of in je dromen de heiligste voornemens en intenties hebben, maar als je in de concrete, harde wereld met een keuze wordt geconfronteerd waarbij je verlies kunt lijden, of pijn kunt krijgen, is het vaak heel moeilijk om die intentie vast te houden en ook echt concreet te maken.

Het voelt niet goed

‘Het voelt niet goed’ is een mooie dooddoener die twee heel verschillende dingen kan betekenen. Het kan betekenen dat je weerstand voelt, terwijl je iets doet dat tegen je zelfbehoud in gaat, maar het kan ook betekenen dat je je niet goed voelt, omdat je iets doet dat een ander pijn doet. Hoe dat voor jou aanvoelt, hangt af van je spirituele ontwikkeling.

Als je je slechts bewust bent van je eigen fysieke en emotionele behoeftes, voelt iets niet goed als het niet goed is voor jóu. Dan is je ziel in slaap gebracht en zie je alleen de concrete, versluierde wereld om je heen en reageer je daarop. Je hebt een strijd-bewustzijn. Dat bewustzijn zet je aan tot acties die vernietigen en dat maakt je ziel en je omgeving ziek. En wat gebeurde er ook alweer met je lichaam als je ziel ziek was? Juist ja…...

Als je je bewust bent van je diepe verbinding met andere mensen, van de fundamentele eenheid van jou en de ander, dan voelt het niet goed als je een ander aan jouw belang opoffert. Dat voelt dan hetzelfde, of erger, als jezelf pijn doen. Dat kan alleen als je ziel wakker genoeg is om die waarheid te kunnen bevatten. Dan handel je vanuit het eenheidsbewustzijn van het Licht. Dan ben je in feite al thuis. Dan laat je je oorsprong doorschemeren in deze wereld van tegenstellingen. Je handelt vanuit Eenheid. Daarmee breng je de Eenheid hier op aarde en maak je haar concreet, geef je de Eenheid handen en voeten in je acties.

...eenheid……..één maken…...heel maken…...helen…...genezen. Snap je hoe je met jouw acties kunt genezen?

En wat een uitdaging om te handelen vanuit de sfeer van Eenheid en Licht in een wereld waar je niet goed kunt Zien welke impact je acties hebben, deze wereld van de sluiers, van de harde, concrete realiteit. Juist daarom hebben jouw helende acties hier zo'n grote waarde. Juist dat is het wonder van deze wereld. Dat er zoveel mensen zijn die zich bewust zijn, of aan het worden zijn, van de Eenheid als fundament, terwijl niets in de uiterlijke wereld op die eenheid wijst. Zoveel mensen die elke dag handelen vanuit het Licht, ook al is het hier vaak zo ontzettend donker. Dat is toch wonderlijk mooi?

Ik wens je toe dat al je acties helend zijn voor jou en en je omgeving. Wees het Licht als alle andere lichten uit zijn…..Deze keer een fragmentje uit Lord of the Rings

Dit stukje maakt deel uit van een serie artikelen over healing.
Het vorige deel is Ziekte en overgave.
Het volgende deel is Ik ben jou en jij bent mij.