Kijk met open ogen

Liefde schept. Als je met de juiste ogen kijkt, zie je zoveel redenen om van iemand te houden!

Kijk dieper, kijk door alle lagen heen. Het zijn slechts sluiers die omlijsten of verhullen hoe iemand ten diepste is. Kijk door de dimensies heen naar de kern van de ander. Dan zie je altijd de andere kant van jezelf. In je grootste Liefde, in degene die een uitdaging voor je is, in de weerstand, in de overweldigende nabijheid en in de niet-bestaande afstand. In het kind dat moeilijk voor je is, of in de menigte mensen waarin je je ongemakkelijk voelt.

Overal kun je de Ander zien voor wie hij/zij werkelijk is. Er is niets lelijks aan. Slechts tijdelijke zwakte door angst. Of helemaal geen zwakte, maar alleen iets dat jij denkt te zien als je ogen vertroebeld zijn door je eigen illusie van zwakte. Dat gaat op den duur altijd voorbij. Juist doordat jij met de juiste ogen kijkt.

Je ogen zijn scheppend. Kijk je met Liefde, vanuit jouw kern, dan delf je vanzelf de kern van de ander op vanonder jaren aan puin en modder en je vindt een diamant.

Je hebt hiervoor de ander in feite niet nodig. Het is niet eens nodig dat iemand weet dat jij bestaat.

Kijk met de ogen van Liefde en je schept een wereld waarin alleen Liefde bestaat.....