Praktijkweekenden energetische traumaverwerking

In ons leven maken we soms dingen mee die ons voor altijd bij blijven. Het liefste denken we er niet meer aan, maar oude wonden die niet willen helen, kunnen ons overdag en 's nachts in onze slaap nog pijn doen. Nachtmerries, flash-backs of onverklaarbare gevoelens van onrust, verdriet, woede of angst kunnen te maken hebben met traumatische ervaringen. Ook oude patronen, die gericht waren op zo goed en gezond mogelijk door een zware tijd heen te komen, kunnen ons in ons latere leven dwars gaan zitten en de relatie met onszelf en anderen bemoeilijken. Trauma kan ten grondslag liggen aan diverse lichamelijke klachten. Daarom kunnen deze vaak worden verlicht of zelfs geheel verdwijnen als je trauma wordt genezen.

Energetische traumabehandeling is een grondige, maar zachte manier om je proces te ondersteunen. Deze behandeling is niet gericht op desensitisatie of catharsis, maar als het ware op het laten smelten van bevroren herinneringen. Je zou een traumatische herinnering kunnen zien als een blok ijs. Ooit heb je je gevoelens en gedachten daarin opgeborgen. Dat voelde veilig, omdat je op dat moment niet met de heftigheid van de gebeurtenis om kon gaan. De herinnering, inclusief alle gevoelens en gedachten, is opgeborgen. Wat er overblijft is soms een plaatje aan de buitenkant van het blok ijs, soms helemaal niets, alleen dat ijs.

Op het moment dat je het ijs 'in' kunt, smelt het. Het voelt als het heropenen van de ervaring. Niet om je gevoelens erover te verdoven, maar om de ervaring werkelijk te zien en te ervaren, vanuit een basis van oervertrouwen, mededogen en liefde. Wat volgt, is meestal een multi-dimensionaal inzicht in een ervaring die eerst plat en betekenisloos was. Gevoelens van angst, boosheid en onrust verdwijnen en worden vervangen door helderheid, begrip en acceptatie.

Energetisch therapeuten kunnen leren hoe ze dit proces kunnen bevorderen en hoe ze het proces weer kunnen openen als de cliënt op een blokkade stuit. Energetische therapie biedt een vorm die niet noodzakelijkerwijs verbaal naar de ervaring toe leidt, hoewel woorden kunnen helpen. Hoewel beroepsopleidingen je leren behandelen, is ervaring met en kennis van energetische processen bij traumaverwerking iets wat je meestal gaandeweg opdoet tijdens je werk. De praktijkweekenden energetische traumabegeleiding geven je uitgebreid de ruimte om te oefenen. Je ontvangt inzichten gebaseerd op 14 jaar ervaring in een energetische praktijk met cliënten met diagnoses als PTSS, psychosegevoeligheid, bipolaire stoornis en angststoornis. Het theoretisch kader komt van onder andere William Redpath, maar ook bekendere bronnen, zoals bijvoorbeeld Bessel van der Kolk en Peter Levine. Tot slot is er veel aandacht voor de samenwerking met reguliere zorgverleners.

In de weekenden ligt de nadruk op de therapeut als instrument. Je eigen verwerkingsprocessen komen daarom aan bod en we oefenen veel met 'kanaal zijn'. De sterkste veranderingen ontstaan door een echt contact op zielsniveau, waar alles vrij kan stromen. Dat kun je niet uit een boekje leren, dat moet je doen!

Ieder weekend heeft dezelfde structuur, maar de focus is steeds anders. We laten ons leiden door wat er op dat moment speelt bij de cursisten. Je kunt dus ëën weekend volgen om met de methode kennis te maken, maar je kunt ook meerdere weekenden volgen om je vaardigheden steeds meer te oefenen, jezelf steeds beter te ontwikkelen als instrument en om de diverse focusonderwerpen te volgen.

Je kunt tussen de weekenden in je vaardigheden verder uitbouwen in je eigen praktijk. In een optioneel stagetraject (op aanvraag) kun je dit ook onder begeleiding doen, waarbij je met je cliënt(en) naar de praktijk in Utrecht of Haarlem komt.

Voor wie
De cursus staat open voor energetisch therapeuten met een afgeronde beroepsopleiding op minimaal MBO-niveau. Als je zelf veel onverwerkte trauma's hebt, is het belangrijk om van tevoren te bespreken of het voor jou nu het juiste tijdstip is om deze cursus te doen.

Er kunnen per cursus maximaal 8 deelnemers meedoen, om voldoende aandacht en veiligheid te kunnen garanderen voor iedereen.

Accreditatie en vervolgstudie
Accreditatie is aangevraagd bij KTNO.Belangrijk om in gedachten te houden
Vanzelfsprekend, maar desalniettemin toch nog even benadrukt: ernstige psychische problemen behoeven de aandacht van je arts. Aanvullende geneeswijzen zijn precies dat: een aanvulling op je reguliere behandeling. Deze cursus, of een consult of traject bij Lied van de Merel, is dan ook geen vervanging van een consult bij je huisarts of specialist.