Veel mensen met psychosegevoeligheid zijn op zoek naar een natuurlijke aanvullende behandeling. Dit kan ingegeven zijn door allerlei redenen. Sommigen hebben een hekel aan medicijnen, anderen voelen de behoefte om meer te doen dan in de huidige zorg wordt aangeboden.

Op deze pagina heb ik op een rijtje gezet wat je kunt verwachten van een aanvullende behandeling bij mij en wat daarbij de uitgangspunten zijn. Lees ook mijn algemene voorwaarden op deze website. Ze zijn geschreven in gewone-mensen-taal en ook op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

Allereerst: de verhouding met de reguliere hulpverlening

Hiermee begin ik, omdat ik één van de weinige therapeuten ben die het aandurft om cliënten te helpen met soms zware psychische problematiek. Dit kan en mag ik niet alleen doen. Daarom is eenabsolute voorwaardevoor aanvullende behandeling bij mij, dat je

  • ook onder behandeling bent bij de GGZ, óf
  • officiëel niet meer onder behandeling hoeft te zijn, omdat je naar het oordeel van je (huis)arts geen reguliere zorg meer nodig hebt, óf
  • onder controle bent van je huisarts, omdat je bijvoorbeeld een onderhoudsdosering medicatie hebt en verder geen zorg nodig hebt, óf
  • op de wachtlijst staat voor reguliere zorg

Het oordeel over de noodzaak voor reguliere zorg ligt bij je arts, daar kan ik niets aan veranderen. Je bent verplicht om hierover inlichtingen te geven bij je intake en tijdens vervolgconsulten als hierin iets verandert.

Ben je ten tijde van de intake nergens onder behandeling, maar heb je wel reguliere behandeling nodig? Dan zul je eerst langs de huisarts moeten. Heb je dat voor de intake nog niet gedaan en kom ik tijdens de intake tot de conclusie dat dat nodig is? Dan verwijs ik je eerst terug. Je kunt dan geen traject bij mij beginnen.

Heb je slechte ervaringen met de GGZ? Dan wil ik je helpen je veiliger te voelen bij je behandelaar(s) of, als dat echt niet kan, een plek en een behandelaar te zoeken waar je je veilig voelt. Er zijn steeds meer reguliere hulpverleners die open staan voor jouw beleving. Ik ben me ervan bewust dat dat niet in één dag voor elkaar is. Daarom is je bezoek aan de huisarts een goede intentie. Heb je dat gedaan, dan kunnen we van daaruit gaan starten.

In alle gevallen waarin reguliere hulp geïndiceerd is voor mijn cliënten met psychosegevoeligheid, is rapportage aan de behandelend arts of je huisarts verplicht. Hiertoe onderteken je een toestemmingsverklaring. Je krijgt alle rapportages eerst zelf te lezen, dus er gaat geen informatie ‘over je hoofd’ heen en weer. Je mag wijzigingen aangeven voor zover dat geen onveilige situaties oplevert voor jou of je omgeving.

Waarom zo streng? Mijn behandeling is geen vervanging van je reguliere hulpverlening. Dit lijkt een dooddoener, maar het is nu eenmaal de realiteit. Ik heb slechts verstand van reguliere medicijnen voor zover dat in mijn opleiding en ervaring aan de orde is gekomen (dus zeker niet op het niveau van je arts), ik bied geen cognitieve gedragstherapie, groepstherapie of woonvormen en ik heb geen crisisdienst. Als je het nodig hebt, is het heel belangrijk dat je kunt terugvallen op de voorzieningen die daarvoor bedoeld zijn. Ik heb werkelijke ervaring met werkelijke cliënten en ik heb vaak gezien hoe belangrijk de reguliere hulpverlening kan zijn. Wil je mij dus inzettenin plaats vanje reguliere behandeling, zonder ruggespraak, hoef je niet verder te lezen. Dan kun je niet bij me terecht.

Waarvoor kun je wél bij me terecht?

Vanuit mijn eigen vakgebied en jarenlange ervaring (beroepsmatig sinds 2006), heb ik een aanvullende behandelmethode ontwikkeld waardoor je stabieler kunt worden en blijven. In deze methode is ruimte voor je spirituele beleving en voor het verhelpen van onbalans in verschillende levensgebieden. Voeding en leefstijl zijn een onderdeel en energetische therapie een belangrijke behandelvorm. Kruiden kunnen ondersteunen, in overleg met je behandelend arts om interacties met eventuele reguliere medicatie te voorkomen.

Bij een psychose is, gezien vanuit mijn vakgebied, je energieveld ernstig uit balans. Ik geef voorlichting over de spirituele kant van psychoses tijdens lezingen op beurzen en festivals en ik geef voorlichting en cursussen aan cliënten, familie/vrienden en reguliere en complementaire therapeuten. Tijdens de consulten leer ik je hoe je zelf je energieveld in balans kunt brengen en ondersteun ik je met energetische therapie om dat proces gemakkelijker en sneller te maken.

Hoe lang duurt een traject?

Dat hangt heel erg af van de aard van de klachten, de duur van de klachten voordat je bij mij terecht kwam en de hulpbronnen waaruit je kunt putten, zowel in jezelf als van mensen en dingen om je heen. Het is wel eens voorgekomen dat iemand met één sessie weer in balans was, maar dat was een cliënt die al jaren geleden had geleerd hoe ze zelf weer in balans moest komen. Ze had alleen even een helpende hand nodig voor een laatste stukje dat niet lukte.

In de meeste gevallen moet je rekenen op minimaal vijf behandelingen en daarna een vervolgtraject. De eerste vijf behandelingen zijn per week of per twee weken, afhankelijk van je toestand. Het vervolgtraject ziet er verschillend uit: als je meestal goed functioneert en je klachten zijn niet groot, kun je toe met af en toe een ondersteunende behandeling. Zijn je klachten ernstig en gecompliceerd, kan een traject meerdere maanden in beslag nemen. Zijn de klachten zeer ernstig en chronisch, is langdurige ondersteuning mogelijk. We evalueren dan wél periodiek of je er nog baat bij hebt of niet. Als mijn behandelingen geen verschil maken, gaan we er niet mee door.

Kortom, de duur bepaal je zelf, in overleg met mij en bijvoorbeeld je partner of je familie, gebaseerd op goed observeren hoe het met je gaat en wat de behandeling voor je doet.

Wat doet de behandeling?

Cliënten die bij mij onder behandeling zijn geweest, vertellen dat ze stabieler worden, meer rust ervaren en beter in hun vel komen te zitten. Dagelijkse bezigheden gaan weer beter, contacten met andere mensen verbeteren en zorgen voor jezelf wordt makkelijker. Ze geven aan beter te kunnen voelen en ook daarin meer rust te ervaren. Angsten verdwijnen, traumatische ervaringen verliezen hun scherpte. Cliënten die stemmen horen, hebben hier minder last van, of (een gedeelte van de) stemmen verdwijnen. Dit is echter niet bij iedereen zo.

Dat geldt voor al deze verbeteringen: niet al deze effecten komen voor bij alle cliënten. Energetische therapie is een zachte manier om klachten bij de wortel aan te pakken en heeft invloed op je hele systeem. Wat de behandeling precies doet, hangt onder andere af van je klachten. Als je heel erg angstig bent, zal het rustgevende karakter van de behandelingen op de voorgrond staan, heb je last van een onvermogen om je eigen gevoelens te beleven, is waarschijnlijk traumabehandeling en ‘meer in je lichaam komen’ het belangrijkste. Heb je juist last van een overmaat aan gevoelens, geeft de behandeling meer evenwicht. Ik begin nooit zomaar met traumabehandeling. Het is belangrijk dat je eerst sterk genoeg bent. Daarop zullen de eerste behandelingen dan ook gericht zijn: het vergroten van je veerkracht.

Psychoses worden veroorzaakt door verschillende factoren. Als een lichamelijke aandoening of invloed op de voorgrond staat, kunnen mijn behandelingen minder doen dan als de oorzaak met name in PTSS zit bijvoorbeeld. Als je veel drugs gebruikt, moet het druggebruik stoppen voordat we werkelijk een verschil kunnen maken. Eventueel kunnen behandelingen ertoe bijdragen dat je sterk genoeg wordt om de drugs te laten staan. Als de psychose het gevolg is van dementie, kan ik meestal alleen helpen rust te brengen. Dit kan klachten verminderen, maar de dementie verdwijnt er niet van.

Medicatie

Je kunt het al een beetje afleiden uit het eerste kopje op deze pagina: ik ben niet tegen medicatie. Ik ben voor het gebalanceerd gebruik ervan. De beslissing om medicatie al dan niet in te nemen, is aan jou en je arts. Wil je een regulier middel (gedeeltelijk) vervangen of aanvullen met een natuurlijk middel, kan dit alleen in overleg met je arts. Ik werk met het beveiligde berichtenprogramma Zivver. De meeste artsen zijn daarmee bekend. Hebben jij en je arts besloten dat je je medicatie mag afbouwen, kan ik je daarbij ondersteunen.

Ik heb ervaring met cliënten die door het plotseling stoppen of te snel afbouwen van de medicatie weer in een psychose kwamen door het rebound effect. Hierbij kunnen je hersenen niet snel genoeg schakelen om de veranderende dopaminespiegel te kunnen verwerken. Ik heb de tijd om met je mee te kijken en samen met jou te evalueren hoe je je voelt. Hierbij controleer ik bij elk consult je energieveld. Daaraan kan ik merken of je aan het destabiliseren bent of niet.

Het is heel belangrijk dat we hierin goed kunnen samenwerken. Als mijn conclusie is dat je minder stabiel aan het worden bent, is het belangrijk dat je minder snel mindert. Soms is het nodig om tijdelijk de dosering weer even te verhogen. Zie dat vooral niet als een nederlaag, het is gewoon een manier om ervoor te zorgen dat je geen crisiszorg nodig hebt. Helaas kan ik niet altijd alles waarnemen. Het is daarom heel belangrijk dat je jezelf realistisch in de gaten blijft houden. Er kan heel veel, maar alles in balans en rustig aan.

In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, werkt energetische therapie gewoon als je medicatie neemt. Het is zelfs aan te raden om pas af te bouwen als jenaoftijdenseen traject (bij mij of iemand anders) stabieler bent geworden en je een leven hebt opgebouwd waarin je voldoende steun ervaart om moeilijke momenten te overwinnen.

Nogmaals, mijn consulten vervangen niet de consulten bij je psychiater en afbouwen gaat altijd in overleg. Ik rapporteer periodiek aan je psychiater of huisarts.

Jijsmile

Het versterken van je eigen ik is erg belangrijk. Je ‘ik’ (dat is niet hetzelfde als je ‘ego’) is datgene wat je energieveld kracht geeft. Met een sterk ‘ik’ kun je alles aan. Je hebt minder moeite om onderscheid te maken tussen jouw energie en die van anderen en je krijgt een sterker filter. Ook vreemde energie (‘entiteiten’) heeft (hebben) minder snel vat op je en je wordt stressbestendiger. De behandelingen zijn dan ook gericht op het versterken van je zelfbeeld, je vermogen om keuzes te maken, grenzen aan te geven en dingen te doen en laten waardoor je zo goed mogelijk in je vel komt te zitten.

Jouw rol is groot! Afhankelijk van wat je op een bepaald moment aan kunt, krijg je huiswerk van me. Hiermee genees je jezelf. De oefeningen zijn gericht op je fysieke en emotionele welzijn en kunnen hele eenvoudige opdrachten zijn, maar ook bijvoorbeeld opdrachten om je energiehuishouding beter te regelen. De behandelingen bij mij ondersteunen je proces, maar jij bent degene die het belangrijkste werk doet. Dit betekent ook dat je niet eeuwig van mij afhankelijk hoeft te zijn. Het doel is om mijn hulp overbodig te maken en jou het fundament te helpen bouwen waar je op verder kan.

Dus…

Wil je aan de slag om op een gebalanceerde manier je fundament te hervinden? Wil je aandacht voor de spirituele dimensie én de fysieke en emotionele kanten? Wil je zelf vat krijgen op je energieveld? Wil je, ook al is dat soms eng, op zoek naar een goede balans tussen reguliere en complementaire zorg? Durf je te vertrouwen op je eigen kunnen en op de goede wil van de mensen om je heen, of wil je dat weer leren?

Ik sta je graag bij.