Het zelfgenezend vermogen energetisch bezien

Artikel in het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg

In de energetische geneeskunde wordt een universele energetische levenskracht gezien als de basis voor gezondheid. Waar deze energie wordt geblokkeerd, ontstaat onbalans en uiteindelijk fysiek en psychisch lijden. Het woord ‘blokkade’ heeft zijn weg gevonden in het vocabulaire van vrijwel elke energetische geneeswijze, van shiatsu en voetreflexmassage tot energetische therapie en acupunctuur. De resultaten van complementaire behandelingen laten zien dat deze het zelfgenezend vermogen stimuleren, maar hoe werkt dat precies? Waar vinden we de zelfgenezende processen in het lichaam en in ons energieveld en hoe zien ze eruit? Een samenvatting van modern onderzoek en theorievorming naar het zelfgenezend vermogen in de energetische geneeskunde.

Overweldigend leven - geweldig leven

Artikel in het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg

De band speelt, er zijn te veel mensen op de vierkante centimeter. Het gekakel van vrouwen en het verdachte geluid van mannenstemmen vormt een overweldigende hoeveelheid prikkels. Een vrouw van ergens in de veertig is uit met haar kersverse vriend. Ze staan met hun armen om elkaar heen en bewegen wat. Af en toe schreeuwen ze iets in elkaars oor, want het lawaai om hen heen is oorverdovend. De vrouw is gespannen. Het is warm en ze zou naar buiten willen vluchten, de frisse kou van de winterse buitenlucht in, alleen om zichzelf weer te kunnen voelen. Ze heeft een mengeling van verliefdheid en waakzaamheid over zich. Steeds als ze naar haar vriend kijkt, lijkt ze hem te peilen. Met een biertje in zijn hand laat hij haar geen moment los. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen verlangen naar zijn aandacht en het gevoel te willen vluchten. Haar ogen scannen af en toe de ruimte. Kan ze gemakkelijk weg uit de menigte als het nodig is?

Mijn geest is als los zand in de wind

Psychose vanuit energetisch perspectief

Boek

Dit boek geeft een overzicht van mijn ideeën over psychosegevoeligheid en energie en is bedoeld voor cliënten, familie en andere geïnteresseerden. Je kunt de PDF los bestellen of je bestelt het boek, waarbij je de PDF ook ontvangt.

De PDF ontvang je gratis als je je inschrijft voor de online cursus ‘Psychose en spiritualiteit’ op de Academie Energetische Geneeskunde, dus je hoeft ‘m dan niet apart te bestellen.

Database casuïstiek in de energetische geneeskunde

Artikel in het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg

Er worden op verschillende plaatsen casusverslagen geschreven. Denk bijvoorbeeld aan scholen, vakbladen en beroepsverenigingen. Deze worden nog niet vaak gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Gelukkig stimuleert [o.a.] het Vakblad het schrijven van casusverslagen door therapeuten, maar we moeten voorkomen dat een casusverslag daarin eenmalig wordt gepubliceerd en daarna in een la verdwijnt. Het zou voor de toegankelijkheid goed zijn als we een centrale database hadden waar de verslagen gemakkelijk te raadplegen zijn. Dat willen we bereiken met ons projectCase Reports Energy Medicine (CREM) Database. Het project moet een database opleveren die voldoet aan de relevante wetgeving, een goede zoekfunctie heeft en toegankelijk is voor therapeuten, onderzoekers en beleidsmakers.

Energetische Geneeskunde

Een blik in de verborgen kant van het universum

Boek

Merel de Waard houdt van inspireren en uitleggen en dat kun je merken in dit laagdrempelige boek over de theorie achter energetische behandelwijzen. Energie, spiritualiteit en wetenschap zijn allang geen tegenstellingen meer. Je kunt met een open mind de wereld van energie verkennen zonder wetenschappelijke nuchterheid uit het oog te verliezen. Merel verbindt praktijk met theorie in een snelle reis door het land van energetische verschijnselen en termen, zodat je na het lezen van dit boek voldoende kennis hebt om de meeste energetische cursussen en boeken te kunnen plaatsen.

Deze syllabus wordt gebruikt bij de driedaagse cursus Energetische Geneeskunde. Je ontvangt deze gratis als je je inschrijft, dus je hoeft ‘m dan niet apart te bestellen.

Traumaverwerking vanuit energetisch perspectief

Artikel in het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg

Energetische traumaverwerking is misschien wel het meest ongrijpbaar en bijzonder. Zonder de noodzaak om te praten, vaak zonder fysieke aanraking en zonder lichaamsoefeningen komen trauma’s naar boven tijdens en na een behandeling en worden geheeld. Als ons energieveld inderdaad de grondslag is van ons lichaam, is dat niet zo verwonderlijk. Het zou betekenen dat zelfs bij lichaamsgerichte therapie en bij gesprekstherapie, trauma’s altijd op energetisch niveau worden geheeld. De blokkades worden aangeraakt via het lichaam of door te praten, of kunnen rechtstreeks worden geopend en geheeld, met bewustzijn en energie. Bij energetische therapie vinden processen soms bijna volledig onbewust plaats, terwijl de cliënt (bijna) in slaap valt, soms verloopt dit proces heftiger, net als bij lichaamswerk het geval kan zijn.

Energetische therapie

Achtergronden, theorie en effectiviteit

Beleidstekst

Energetische geneeskunde kan een fundamenteel wetenschappelijk kader presenteren waaruit we de fysieke én energetische wereld op een diep niveau kunnen begrijpen. Dit kader is niet alleen geldig als basis voor ET, maar voor alle behandelvormen die gebaseerd zijn op energie. De energetische geneeskunde biedt een blik op een werkelijkheid die een uitbreiding is van ons klassieke natuurkundige wereldbeeld. We kunnen dit nieuwe wereldbeeld weliswaar nog niet tot in de puntjes begrijpen, maar we zijn hard onderweg.

De energetische geneeskunde kan, mits goed begrepen, een pleister zijn. Een pleister op de scheuring tussen complementair en regulier. Een pleister die niet slechts een maatschappelijke scheuring kan helen, maar ook, gewoon praktisch, fysieke en geestelijke wonden in het leven van onze cliënten en patiënten.

Psychose en spiritualiteit

Artikel in het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg

Mensen met psychoses ervaren vaak een duidelijke overlap met spirituele ervaringen.Wat in de reguliere zorg wordt gezien als hallucinatie, kan worden ervaren als een visioen, een waarneming van energie of een aanwezigheid in een andere dimensie. Stemmen kunnen een gevolg zijn van overprikkeling of van hersenprocessen, maar kunnen ook ervaren worden als behorend bij negatieve of positieve entiteiten, niet-geïntegreerde zelfdelen of echo’s van ouderstemmen uit de jeugd. Cliënten met psychoses vinden momenteel weinig ruimte voor hun spirituele ervaringen bij de reguliere zorg. Voorlopige resultaten uit onderzoek naar psychose en energetische therapie laten zien waar ze wél terecht komen: bij complementair behandelaars.

Verschillende psychiaters en spiritueel denkers hebben sinds de jaren ’60 het concept van de ‘spirituele noodtoestand’ beschreven. Dit is een toestand van existentiële verwarring, veroorzaakt door een levenscrisis of een spirituele ervaring. Wordt de crisis goed doorleefd, waar nodig met de juiste begeleiding, kan de transformatie buitengewoon helend en bevrijdend zijn en de cliënt kan een nieuwe zin vinden in het leven en een diepere verbinding met zichzelf, de spirituele wereld en de mensen om zich heen.