Een consult bij mij is geen vervanging van het inwinnen van medisch advies van je huisarts of specialist. Je kunt ervoor kiezen om een behandeling bij mij te volgen naast, volgend op of voorafgaand aan je reguliere behandeling (preventie).

Diagnoses/controles vraag ik aan je arts

Ik kan gezondheidsklachten of emotionele blokkades opmerken/zien. Dit betekent niet dat ik alles weet of alles kan zien. Ik zal je dan ook vragen om dingen te controleren bij je huisarts of specialist, of om (aanvullende) diagnostiek vragen op basis van je intake-formulier of andere informatie die naar voren komt tijdens de consulten. Regelmatige controle door je (huis)arts blijft belangrijk, zeker als je een chronische ziekte hebt, of bepaalde (erfelijke) risico’s loopt.

Geef je medicijngebruik door

Als ik een kruidenmiddel voorschrijf, is het belangrijk dat je dat doorgeeft aan je (huis)arts en apotheek. Kruidenmiddelen zijn niet onschuldig (veel minder onschuldig dan bijvoorbeeld homeopathische middelen) en kunnen interacties hebben met reguliere medicijnen. Ik let daarop bij het voorschrijven en waar mogelijk communiceer ik met je regulier behandelaar, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het duidelijk communiceren met je regulier behandelaars, ook voor eventuele toekomstige medicijnen die zij je kunnen voorschrijven. Ik vraag je naar je regulier en alternatief medicijngebruik tijdens de intake, zodat ik zelf ook rekening kan houden met interacties. Houd mij op de hoogte als je medicijngebruik tijdens je behandeltraject bij mij verandert.

Balans regulier/alternatief

Ik zal je nooit afraden medisch advies in te winnen bij je regulier behandelaar of een behandeling te staken of te weigeren. Zit je met vragen over de balans regulier-alternatief, beantwoord ik die naar beste geweten. Mijn antwoorden zijn altijd informatief en ik belicht zoveel mogelijk beide (of meerdere) kanten. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je hierin maakt en voor het vinden van zo compleet mogelijke informatie om je keuze goed te kunnen onderbouwen.

Garantie

Je kunt helaas geen aanspraak maken op een garantie dat ‘ik je zal genezen’. Niemand geneest jou. Je lichaam geneest zelf, met de juiste hulp, van huisarts, specialist en/of natuurgeneeskundige. Ik doe mijn best om je het beste advies en de beste behandeling te geven binnen mijn werkgebied en naar mijn kunnen.

Communicatie met je huisarts of specialist

Wanneer dat nodig is, geef ik je een brief mee voor je huisarts of specialist. Dat kan zijn om de arts in te lichten over mogelijke bijwerkingen of interacties van je kruidenmiddelen, of om de arts te vertellen dat je bij mij onder behandeling bent. Soms stel ik zo’n brief aan je arts als voorwaarde voor een behandeling. Dit doe ik als er bepaalde risico’s bestaan in je gezondheidstoestand. Ik werk dan niet alleen, maar onder supervisie van je arts. Ik deel nooit je gegevens met je arts zonder jouw toestemming en ik vertel niet dat je bij mij onder behandeling bent als jij me daar niet expliciet toestemming voor geeft via het toestemmingsformulier. Wel kan ik besluiten om een behandeltraject met jou niet te starten als supervisie door de (huis)arts daardoor niet mogelijk is.

Chemotherapie en andere ingrijpende behandelingen

Onderga je ingrijpende reguliere behandelingen, zoals chemotherapie, dan gaat je veiligheid voor alles. Ik schrijf je geen kruiden voor die je chemo of andere intensieve reguliere behandeling kunnen hinderen. Weersta alsjeblieft de verleiding om op eigen houtje middelen te gaan gebruiken die op internet worden aangeprezen. Sommige daarvan verhogen de giftigheid van chemo substantieel en zijn dus levensgevaarlijk voor je! Andere werken juist precies andersom: ze verhogen de werkzaamheid van de chemo, zodat deze niet meer precies is afgestemd op jouw conditie en lichaamsgewicht. Deze middelen kunnen we dus alleen in overleg met je arts inzetten. Er zijn gelukkig ook middelen die je veilig naast je chemo kunt gebruiken en andere middelen kunnen je gezondheid ondersteunen als je reguliere behandeling voorbij is. Energetische therapie kanaltijdzonder bezwaar tijdens chemo en andere reguliere behandelingen worden toegepast. Deze kent geen bijwerkingen, vermindert pijn en bijwerkingen van de chemo en andere behandelingen en ik heb ervaring met de inzet ervan bij onder andere kanker.

Algemene voorwaarden

Je vindt mijn uitgangspunten m.b.t. reguliere geneeskunde ook in mijn algemene voorwaarden. Als je een consult boekt bij mij, ga je daarmee akkoord.