Als je bij mij een consult boekt, mag je vertrouwen op mijn deskundigheid en professionaliteit. Algemene voorwaarden waar je op kunt rekenen, horen daarbij. Je gaat akkoord met deze tarieven en voorwaarden bij het boeken van een consult. Veranderingen hierin worden op de website bekend gemaakt. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Duur van een consult

De duur van een consult is van binnenkomst tot vertrek. Er is altijd wat tijd nodig om te beginnen en af te ronden. Voor consulten die uitlopen worden de extra minuten in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.

Extra overleg met ouders, arts of zorgverlener en rapportage

Ik overleg standaard met de behandelend arts, regulier zorgverlener en/of familie, vrienden of andere betrokken complementair zorgverleners. Daarnaast schrijf ik een rapportage voor je hoofdbehandelaar. Dit is gratis als de tijdsbesteding niet meer is dan de duur van het geboekte consult in die week. Met andere woorden, boek je een standaardconsult van 1,5 uur, dan overleg ik die week maximaal 1,5 uur gratis met je zorgverlener en/of schrijf ik je rapportage in die tijd. Alle tijd die ik daarbuiten kwijt ben aan dit soort overleggen en rapportages, breng ik in rekening tegen het geldende uurtarief. Het is niet mogelijk om overlegtijd onbeperkt op te sparen. 7 dagen na je consultdatum vervalt je tegoed aan rapportage- en overlegtijd. Bij een crisis kan ik hier naar mijn eigen oordeel van afwijken, maar niet onbeperkt, om te voorkomen dat ik overbelast raak. Als er bij een crisis geen financiƫle ruimte is om mij in te schakelen, draag ik over aan de behandelend arts en betrokken familie/vrienden. Je kunt elders in deze voorwaarden lezen dat ik als voorwaarde voor behandeling stel dat je onder behandeling bent van de reguliere zorg. Dat heeft een goede reden. Ik ben niet in staat om crisisdiensten te draaien in mijn eentje. Ik ben er slechts ter ondersteuning en word niet betaald door een instelling, overheid of werkgever.

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de VBAG en de RBCZ. Ik word door alleĀaanvullendeĀverzekeringen vergoed die energetische therapie in het pakket hebben. Twijfel je of jouw zorgverzekeraar de behandelingen vergoed? Bel ze dan op en vraag of ze energetische therapie vergoeden van een therapeut die bij de VBAG is aangesloten. Je kunt geen aanspraak maken op vergoeding uit je zorgverzekering op basis van informatie die je van mij hebt gekregen. De informatie van je zorgverzekeraar is leidend.

Geen vergoeding:

Mijn consulten bestaan vrijwel altijd voor het grootste gedeelte uit energetische therapie, ondersteund door mijn andere behandelvormen. Wil je expliciet een consult dat alleen maar bestaat uit fytotherapie, EMDR of gesprekken? Dan komt het consult niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. De mentoringconsulten voor ondernemers komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering.

BTW vrijstelling

Mijn consulten zijn vrijgesteld van BTW.

Kortingen

Heb je een inkomen op modaal of bijstandsniveau en ben je bereid dat aan te tonen? Dan kom je in aanmerking voor het kortingstarief. Als modaal niveau hanteer ik 38000,- euro aan gezamenlijk bruto jaarinkomen over 2021 en de bijstandsnorm kun je nazoeken op relevante websites van de overheid. Je toont je inkomen aan door een inkomstenverklaring van de belastingdienst te tonen bij je eerstvolgende consult, of een specificatie van de afgelopen maand van je bijstandsuitkering. Ik hoef de verklaring niet te hebben, alleen in te zien. Bij een online consult laat je de verklaring zien op het scherm, bij een telefonisch consult stuur je me van tevoren even een foto of een scan. Deze wordt direct na inzage vernietigd. Ik maak een aantekening in je dossier waaruit je recht op inkomenskorting voor het lopende jaar blijkt. Voor consulten in Zutphen is het niet mogelijk om een consult te boeken tegen bijstandstarief, maar wel het reguliere tarief of het modale kortingstarief.

Consult aan huis

Behandeling aan verpleeg- of ziekenhuis of thuis is in overleg mogelijk. Let op: het kan niet altijd, soms door drukte, soms door andere redenen. Je boeking kan dan worden afgewezen. Je krijgt hiervan op tijd bericht. Een consult aan huis is mogelijk bij een consultduur vanaf 1,5 uur.

De reiskosten zijn BTW-vrij.

Voor consulten aan huis geldt een reistijdvergoeding. De reistijd wordt met 5 minuten naar boven afgerond. De prijs van de reis wordt berekend vanaf Utrecht Centraal.

Als de vervoerder vertraging heeft, overleggen we per telefoon op het moment zelf of ik binnen redelijke tijd aanwezig kan zijn, of dat we het consult afzeggen.

Consulten aan huis worden vooruit betaald. Deze betaling moet minimaal 48 uur van tevoren bijgeschreven zijn op de rekening van Lied van de Merel. Is dit niet het geval, wordt het consult automatisch geannuleerd. De annuleringskosten Ơ 25,- euro zijn dan wƩl verschuldigd.

Annuleren consult

Moet je afzeggen of wijzigen? Dat kan. Doe dit minimaal 72 uur van tevoren. Bij afzeggen tussen 72 en 24 uur van tevoren wordt een bedrag van 25,- annuleringskosten in rekening gebracht, bij afzeggen minder dan 24 uur van tevoren, wordt de consultprijs in rekening gebracht. Annuleren van een consult aan huis waarvoor meer dan een half uur reistijd is gereserveerd, kan alleen tot minimaal 72 uur van tevoren. Daarna worden het consult en de reistijd volledig in rekening gebracht. Voor het annuleren van een consult aan huis met minder dan een half uur reistijd gelden dezelfde regels als voor een consult op de praktijk.

Annuleren van een consult van mijn kant probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen, maar dit kan uiteraard gebeuren. Ik neem zo vroeg mogelijk contact met je op om dit door te geven en te overleggen over een andere datum of tijd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding naar aanleiding van een annulering van mijn kant. Natuurlijk betaal je geen consult-uren die niet hebben plaatsgevonden.

Cursussen en workshops

Op mijn cursussen en workshops zijn ook algemene voorwaarden van toepassing. Deze vind je op de website van de Academie Energetische Geneeskunde: https://energetischegeneeskunde.eu/algemene-voorwaarden/

Betaling

Betaling van de consulten geschiedt contant, per pin (toeslag 3%) of per bankoverschrijving / Ideal. Je krijgt een factuur achteraf, per e-mail als je daar toestemming voor geeft, of per post, tegen bijbetaling. Betaling van de cursussen geschiedt vooraf, binnen twee weken na boeking, uiterlijk een week voor de startdatum van de betreffende cursus. In voorkomende gevallen kan ik betaling vooraf van een consult eisen, bijvoorbeeld als je al enkele keren niet hebt betaald, of als redelijkerwijs aan te nemen is dat je betalingsproblemen hebt bij andere personen of instanties. Dit is ter mijn beoordeling.

Betalingstermijn

Facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum te worden betaald. Hierna ontvang je maximaal twee keer een herinnering. Betaal je ook niet na de tweede herinnering, kan ik de vordering onderbrengen bij een incassobureau. Dit kost veel geld, dus voorkom dat het liefst! Heb je financiƫle problemen en kun je de rekening niet betalen? Neem dan op tijd contact met me op voor een betalingsregeling, dus voordat de kosten hoger zijn dan het oorspronkelijke bedrag!

Tarieven

De tarieven voor mijn diensten staan op de website. Soms pas ik tussentijds mijn tarieven aan. Meestal naar boven, omdat de kosten toenemen, bijvoorbeeld door inflatie, verhoging van mijn ruimtehuur of wettelijke verplichtingen waaraan ik moet voldoen. De tarieven op de website zijn leidend, daar kun je ze op elk moment raadplegen. Cliƫnten die op het moment van wijziging al een traject bij mij doen, worden persoonlijk op de hoogte gesteld, per mail of mondeling.

Mijn wettelijke plichten

Ik ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van een cliƫnt en een hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG).

Privacy

Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. Je gegevens worden bewaard in een dossier, achter slot en grendel. Het online gedeelte van je dossier zit in een beveiligde omgeving en is niet voor derden toegankelijk. Je gegevens worden nooit met iemand anders gedeeld, behalve als jij daar toestemming voor geeft. Toestemming kun je bijvoorbeeld geven voor het delen met een andere behandelaar voor overleg (bijvoorbeeld je huisarts), of als je je gegevens beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting (je gegevens worden dan volledig geanonimiseerd).

De rapportage voor je huisarts of specialist verstuur ik via een beveiligde online omgeving, of per post. Ik ben niet aansprakelijk voor het kwijt raken van de rapportage in de post of andere schade die hieruit voortvloeit. Eventueel kun je vragen om de rapportage aangetekend te versturen. Hiervoor breng ik kosten in rekening. In alle gevallen heb ik schriftelijke toestemming nodig van jou om deze rapportages aan je arts te mogen sturen. Lees meer in deĀprivacyverklaring.

Er worden op deze website geen cookies gebruikt.

Informatieplicht

Je bent verplicht om tijdens de intake en de vervolgconsulten relevante informatie over je gezondheid en klachten aan mij te verstrekken. Zonder de juiste informatie kan ik immers niet de juiste adviezen geven. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet voldoen aan je informatieplicht. Andersom kun je ook rekenen op informatie: je kunt je dossier ten allen tijde inzien (maak wel even een afspraak) en ik bewaar het dossier gedurende de wettelijke termijn. Als ik plotseling overlijd, worden de dossiers van mijn cliƫnten vernietigd, behalve als ik op dat moment een vaste collega heb waarmee ik samenwerk en die mijn werk overneemt. Hierover wordt met de betreffende cliƫnten contact opgenomen. Is contact opnemen niet mogelijk, wordt het dossier alsnog vernietigd.

Behandelovereenkomst

Er is een akkoordverklaring van toepassing op consulten bij Lied van de Merel. Deze onderteken je digitaal bij de intake. Je kiest in de bijbehorende vragenlijst zelf of je wilt dat ik je gegevens deel met je huisarts en of je je gegevens anoniem beschikbaar wilt stellen voor onderzoek. Ook kies je zelf of je facturen per e-mail mogen worden verstuurd. Versturen van je facturen per post is mogelijk, maar de kosten hiervoor bereken ik aan jou door. De kosten hiervoor staan op de website.

Deze algemene voorwaarden gelden als behandelingsovereenkomst. Indien je akkoordverklaring niet ondertekent, gelden de bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd. Je gaat bij het boeken van een consult akkoord met al deze bepalingen, de akkoordverklaring dient slechts ter bevestiging van je antwoorden op de vragenlijst. Je geeft met het boeken van een behandeling toestemming voor die behandeling en je geeft toestemming voor het verwerken van de gegevens die je aan de therapeut bekend maakt tijdens het boeken, in correspondentie, tijdens consulten en in overige mondelinge of schriftelijke communicatie.

Alleen de keuzes met betrekking tot het per e-mail versturen van de facturen, rapportage aan de huisarts en gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en voorlichting kunnen niet impliciet worden gemaakt en zijn dan ook niet geldig zonder ingevulde en ondertekende behandelovereenkomst. Ook kan behandeling van een minderjarige niet plaatsvinden zonder ondertekend formulier. Dit stuur ik op naar de ouders of overhandig het bij de intake.

Klachtenregeling

Is er iets waar je niet tevreden over bent? Laat het me vooral weten. Ik leer ervan en kan jou en andere cliĆ«nten dan beter helpen. Komen we er niet uit? Je kunt je voor eventuele klachten over de behandeling ook wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op deĀwebsite van de VBAGĀstaat meer informatie.

Behandeling en beƫndiging van de behandeling

Ik mag geen behandelingen verrichten zonder jouw toestemming. Toestemming geef je als je een consult boekt en bevestig je in de behandelingsovereenkomst, maar kun je ten allen tijde intrekken.

Ik mag een behandeling weigeren als ik rapportage aan de (huis)arts noodzakelijk acht en jij hiervoor geen toestemming geeft. We bespreken dit tijdens de intake of tijdens een vervolgconsult als dit door nader inzicht naar mijn mening noodzakelijk wordt. Hiervan maak ik een aantekening in je dossier.

Voor aanvang van een traject kan ik besluiten geen traject met je te starten en je geen behandeling te geven. Voorbeelden van redenen hiervoor zijn: de behandelvormen die ik beheers zijn ongeschikt voor jouw klacht, de behandelvormen zijn geschikt, maar ik verwacht om een andere reden geen of te weinig resultaat of er bestaan redenen van persoonlijke aard. Andere redenen zijn mogelijk. Ik zal mijn besluit duidelijk motiveren.

Beƫindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien je voortzetting van je traject bij mij niet langer op prijs stelt of nodig acht, kun je dit eenzijdig beƫindigen. Indien je je traject beƫindigt tegen mijn advies in, onderteken je een verklaring op mijn verzoek waarin je te kennen geeft dat je tegen het advies van de therapeut het onderzoek of de behandeling voortijdig hebt beƫindigd.

Ik verwijs je correct door naar een collegatherapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geƫigend en/of toereikend is.

Ik kan een traject slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beƫindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik het traject voortzet, als voortzetting van een traject in mijn ogen niet in het belang is van je herstel of als de onderlinge relatie of praktische hindernissen een succesvolle behandeling in de weg staan. Ik zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat je terecht kunt bij een andere hulpverlener of totdat behandeling niet langer noodzakelijk is. Kun je in principe terecht bij een andere hulpverlener, maar wijs je dit af, ben ik niet langer gehouden hulp en adviezen te blijven verlenen.

Behandeling van minderjarigen

Ik verricht alleen behandelingen bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Voor de behandeling van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit ik een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders. Deze stuur ik op, of overhandig ik tijdens de intake.

Mijn voorwaarden m.b.t. ‘reguliere’ behandelaars

Samenwerking, geen vervanging

Een consult bij mij is geen vervanging van het inwinnen van medisch advies van je huisarts of specialist. Je kunt ervoor kiezen om een behandeling bij mij te volgen naast, volgend op of voorafgaand aan je reguliere behandeling (preventie).

Diagnoses/controles vraag ik aan je arts

Ik kan en mag geen reguliere diagnoses stellen. Wel kan ik gezondheidsklachten of emotionele blokkades opmerken/zien. Dit heet een vakspecifieke diagnose. Dit betekent niet dat ik alles weet of alles kan zien. Ik zal je dan ook vragen om dingen te controleren bij je huisarts of specialist, of om (aanvullende) diagnostiek vragen op basis van je intake-formulier of andere informatie die naar voren komt tijdens de consulten. Regelmatige controle door je (huis)arts blijft belangrijk, zeker als je een chronische ziekte hebt, of bepaalde (erfelijke) risico’s loopt. In sommige gevallen mag je pas bij mij onder behandeling als je eerst je huisarts hebt geraadpleegd, of als je onder supervisie of behandeling van je huisarts of specialist blijft gedurende je traject bij mij. Ik leg je uit wanneer dit het geval is en waarom.

Geef je medicijngebruik door

Als ik een kruidenmiddel voorschrijf, is het belangrijk dat je dat doorgeeft aan je (huis)arts en apotheek. Kruidenmiddelen zijn niet onschuldig (veel minder onschuldig dan bijvoorbeeld homeopathische middelen) en kunnen interacties hebben met reguliere medicijnen. Ik let op interacties en contra-indicaties bij het voorschrijven en waar mogelijk communiceer ik met je regulier behandelaar, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het duidelijk communiceren met je regulier behandelaars, ook voor eventuele toekomstige medicijnen die zij je kunnen voorschrijven. Ik vraag je naar je regulier en alternatief medicijngebruik tijdens de intake. Als je kruidenmiddelen voorgeschreven wilt krijgen, ben je verplicht mij op de hoogte te stellen van je reguliere Ć©n complementaire medicatie tijdens de intake en vervolgconsulten en om mij op de hoogte te stellen als je medicijngebruik tijdens je behandeltraject bij mij verandert. Kom je niet voor kruiden, maar alleen voor energetische therapie, is het doorgeven van je medicatie niet verplicht.

Balans regulier/alternatief

Ik zal je nooit afraden medisch advies in te winnen bij je regulier behandelaar of een behandeling te staken of te weigeren. Zit je met vragen over de balans regulier-alternatief, beantwoord ik die naar beste geweten. Mijn antwoorden zijn altijd informatief en ik belicht zoveel mogelijk beide (of meerdere) kanten. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je hierin maakt en voor het vinden van zo compleet mogelijke informatie om je keuze goed te kunnen onderbouwen.

Garantie

Je kunt helaas geen aanspraak maken op een garantie dat ‘ik je zal genezen’. Je lichaam geneest zelf, met de juiste hulp, van huisarts, specialist en/of natuurgeneeskundige. Ik doe mijn best om je het beste advies en de beste behandeling te geven binnen mijn werkgebied en naar mijn kunnen. Je blijft bovendien zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van de adviezen en het innemen van eventuele middelen volgens de voorschriften van mij Ć©n je arts. De mening van je arts is uiteraard altijd leidend.

Geldigheid van deze voorwaarden

Als je een consult boekt bij mij, ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Dat zijn alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld. Op verzoek kan ik je een kopie op papier geven en je kunt ze opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Registratienummers Lied van de Merel

  • KvK nummer: 57035970
  • BTW nummer: NL002150300B37
  • AGB code Mw. drs. B.C. de Waard (Merel): 90102005
  • AGB code Lied van de Merel: 90061500
  • Prestatiecode energetische therapie: 24012